Välkommen till Värna Grebo Bygdegård

Vi hoppas på ett nytt spännande Bygdegårdsår

Vårens Program

En samlingsplats i bygden

Under årens lopp har lokalen blivit den naturliga samlingsplatsen i bygden för unga som gamla och byggts till i omgångar.

Bygdegården kan också hyras av utomstående för olika föreningsaktiviteter, bröllop, kalas, teater, och mycket annat

Föreningen har under årens lopp haft ett brett utbud av egna aktiviteter för att stödja verksamheten och gemenskapen i bygden. 

Nämnas kan bl.a.

 • Pubkvällar  
 • Olika typer av fester 
 • Teater
 • Gymnastik
 • Luciafirande med lokala förmågor
 • Cykelutflykt 
 • Allsång
 • Föredrag
 • Grillkvällar
 • Promenader
 • Utställningar

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen som är politiskt och religiöst neutral, startade sin verksamhet redan 1947. Kontakta någon i styrelsen för mera information och ett eventuellt medlemskap.