Info från styrelsen

Varje år hålls årsmöte med val av styrelse och funktionärer för verksamheten. Allt arbete sker ideellt av medlemmarna, på så sätt kan verksamheten drivas vidare och utvecklas år från år. Har Du frågor eller önskar bli medlem kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelse

info@varnagrebobygdegard.se

  • Ordförande Andreas Larsson 070-393 43 24‬
  • Sekreterare Carolina Wallberg 070 480 00 42
  • Kassör, medlemsregistrering Cecilia Nilsson 070-333 75 29

Övriga ledamöter

  • Vice ordf Andreas Lundgren 0739-28 94 85
  • Hemsida, epost för anmalan Anna Lundgren 076 233 45 84
  • Fastighet Gustaf Norman 0738-23 23 18
  • Försäkringar Miljö Björn Kanebäck 070-855 08 82‬
  • Kultur Jenny Hougton 0706-73 28 42
  • Ungdom Anna Lundgren 076-233 45 84

Kontaktperson för uthyrning 

Carolina : 070 480 00 42

E-post uthyrning@varnagrebobygdegard.se

Information

Sker till medlemmar via brev i samband med årsmöte och programutskick under vår och höst.

Dessutom skickas e-post meddelande och påminnelse till dem vi har en e-postadress till. Om du önskar info via e post, meddela din E-postadress till anmalan@varnagrebobygdegard.se så kommer du med på vår sändlista.

Följ oss på Facebook

Övrigt

Bankgironummer 515-5072

Swish 123 073 84 68

Medlemsavgift:  Enskild medlem 200 kr, familj 350kr 

Klicka på nedanstående länk och du kan se hela bygdegårdsrörelsen i Östergötlands bygdegårdsdistrikt och vidare även till riksnivå.

https://bygdegardarna.se/ostergotland/